Azizov Abdusalom Abdumavlonovich - O'FA Prezidenti

O'FA Prezidenti
Azizov Abdusalom Abdumavlonovich

Ermatov Ravshan Sayfiddinovich - Birinchi vitse-prezident

O'FA Birinchi Vitse-Prezidenti
Irmatov Ravshan Sayfiddinovich

Odil

O'FA Vitse-Prezidenti
Ahmedov Odil Alimjanovich