Azizov Abdusalom Abdumavlonovich - O'FA Prezidenti

O'FA Prezidenti
Azizov Abdusalom Abdumavlonovich

Ermatov Ravshan Sayfiddinovich - Birinchi vitse-prezident

Birinchi vitse-prezident
Irmatov Ravshan Sayfiddinovich

Odil

Vitse-prezident
Ahmedov Odil Alimjanovich