azizov

President
Azizov Abdusalom Abdumavlonovich

irm

Senior Vice President
Irmatov Ravshan Sayfiddinovich

odil aka

Vice President
Akhmedov Odil
Alimjanovich

Maksumov Avaz Parxatovich - Bosh kotib

General Secretary
Maksumov Avaz Parkhatovich